Podozorg Joure, register podoloog Schoenmakerij de Jong